Artikler om Ledelses og Organisationsudvikling

Artikler om Ledelses og Organisationsudvikling

Sådan demotiverer du de bedste medarbejdere…. Eller sådan belønner du, så det virker!
I følge professor Ian Larkin fra Harvard Business School skal økonomisk belønning som motivationsfaktor gives med omtanke, så virkningen ikke bliver stik imod hensigten. Men der er belønning, som virker, og den er oftest gratis.

Den mest virkningsfulde motivationsfaktor
I følge professor Ian Larkin fra Harvard Business School er den mest virkningsfulde motivationsfaktor menneskets naturlige tendens til at måle sin egen indsats og præstation op imod andres.

De høje ambitioners lederskab
Virksomhedsledere med høje ambitioner integrerer på kompetent vis økonomiske og sociale værdier, siger professor Emeritus Michael Beer fra Harvard Business School. I sin bog “Higher Ambition: How GreatLeaders Create Economic and Social Value” forklarer han, hvad det er, der adskiller de succesfulde ledere, og hvordan man kan lære af dem.

Påvirk dog forandringerne i stedet for bare at acceptere dem…
Jeg har selv været blandt dem, der har udleveret “Hvem har flyttet minost?” for at tilskynde accepten af forandring i organisationen… Var det forkert? 
HBS professor Deepak Malhotra udfordrer den kendte fabels morale i sin nye bog “I Moved Your Cheese”. Iflg. Malhotra opnår man ofte succes ved netop at stille spørgsmål til forandringen, og hvis det er nødvendigt så påvirke forandringerne.

Hvordan får man lettest indført god etik på arbejdspladsen?
HBS professorerne Francesca Gino og Joshua D. Margolis kigger på to måder at indføre god etisk opførsel på arbejdspladsen. Enten så fokuserer man på tilskyndelsen til god opførsel, eller også fokuserer man på forebyggelsen af dårlig opførsel. Det viser sig, at det er mest effektivt at fokusere på det, man IKKE må, hvilket kan være problematisk i virksomheder, der bygger på at fremme positiv adfærd i stedet for at forebygge den dårlige.

Når virksomhedens værdisæt leder til det utilsigtede
Sandra Cha fra McGill universitetet og Amy Edmondson fra Harvard Business Scholl diskuterer, hvordan man undgår at fokus på værdier giver bagslag.

Being the Boss!
HBS professor Linda A. Hill og Kent Lineback drøfter, hvorfor det er så vigtigt at finde den rette balance mellem at være chef og leder. “Manage yourself, Manage your network, and Manage your team” er 3 grundpiller for at lykkes som “Boss”.

Skab et positivt professionelt image
Adjungeret professor Laura Morgan Roberts fra Harvard Business School, fortæller i et interview om, hvordan man kan være med til at skabe sit eget professionelle image og bryde ud af fastlagtemønstre.

Skærp dine teamlederkompetencer
Teresa Amabile, Max Bazerman, Jeff Polzer, Scott Snook og Amy Edmondson, alle professorer fra Harvard Business School, giver 4 eksempler på, hvilke faktorer der spiller ind, når teams skal præstere.

Laver godt sammensatte teams virkelig flere fejl?
Professor Amy Edmondson fra Harvard Business School, fortæller i et interview om, hvordan teams, der er velfungerende, rapporterer deres fejltagelser og lærer af dem – simpelthen fordi der er åbenhed og ærlighed, når kommunikationen fungerer.

Når målsætning går for vidt….
Når målsætning leder til noget negativt
Lisa D. Ordóñez, Maurice E. Schweitzer, Adam D. Galinsky, og Max H. Bazermaneer fra Harvard Business School tager i disse artikler fat på et af de største forretningsparadigmer: målsætningen, som vejen til bedre præstationer. De antyder, at der kan være utilsigtede bivirkninger ved at lade målsætning gå for vidt…

Kompromisløst lederskab i hårde tider
Professorer Michael Beer fra Harvard Business School fortæller i et interview, at de bedste ledere kan være meget forskellige, men fælles for dem er, at de alle er stålsatte i deres værdisæt. Profitabilitet er vejen til at opfylde den større mening med virksomheden, men profit er ikke selve målet.

Hvad er succes, og hvordan opnår man vedvarende succes?
Professorer Howard Stevenson og senior forsker Laura Nash fra Harvard Business School forsker i begrebet succes, og her fortæller de om, hvad der kendetegner personer, der opnår og vedholder succes.

7 ting, der ofte kommer bag på nystartede direktører
De tre Harvard professorer Michael E. Porter, Jay W. Lorsch og Nitin Nohria kigger nærmere på de ting, der ofte overrasker uerfarne direktører i ny og uvant position.

10 gode grunde til at udvikle en bedre virksomhedskultur
Professor James Heskett og professor Earl Sasser, begge fra Harvard Business School, fortæller om, hvorfor organisationer med en stærk virksomhedskultur klarer sig bedre end andre virksomheder. Både ansatte og kunder tiltrækkes og fasholdes af en stærk virksomhedskultur.

 

FirmaSynergi i medierne
Artikler om Samfundsansvar
Artikler om Forretningsudvikling og Virksomhedsanalyse
Artikler om Salg/Marketing
Artikler om Ledelses og Organisationsudvikling