CSR

Bæredygtighed og samfundsansvar
En meget stor del af danske virksomheder påtager sig på den ene eller anden måde et samfundsansvar – ofte uden at fortælle omverdenen om det. Samfundsansvaret er en naturlig del af det at være ”en ordentlig virksomhed”, og derfor falder det for mange ikke naturligt at markedsføre sig på noget, der ses som en selvfølgelighed.

Men hvis virksomhedens samfundsansvar kan være en konkurrencemæssig fordel, hvorfor så ikke få sat samfundsansvaret i system og bruge det i markedsføringen?

FirmaSynergi kan hjælpe såvel store som små virksomheder med at fokusere på deres strategiske, forretningsdrevne samfundsansvar, så det bliver en integreret del af den overordnede forretningsstrategi til størst mulig gavn for samfundet og virksomheden selv.

FirmaSynergi tilbyder systematiseret hjælp til processen at opbygge en CSR-kultur i virksomheden
Hvordan opbygger vores virksomhed en CSR-kultur?
Hvad kan FirmaSynergi og samarbejdspartnere hjælpe med?
9 “gør det selv”-skridt til CSR – GRATIS “Sådan kommer du i gang”-hjælp!
CSR-tjek primært for små og mellemstore virksomheder
CSR-tjek primært for store og mellemstore virksomheder

FirmaSynergi tager gerne ud og holder foredrag om Corporate Social Responsibility, f.eks. som et standardforedrag af ca. en times varighed, der guider tilhøreren igennem en grundlæggende indføring i virksomheders samfundsansvar.
Pris: 2.500; + transporttid a´ 200;/time + kørselsgodtgørelse efter statens takster + moms.