Forretningsudvikling II

Forretningsudvikling
Der findes ikke en prædefineret struktur for en forretningsplan, som er den eneste rigtige. Hvad enten det er planen for den nystartede virksomhed eller planen for den etablerede virksomhed med succes under de nuværende konkurrencevilkår, så er det vigtigste at lave en plan, som er tilpasset den enkelte virksomhed, og som hele organisationen kan tilslutte sig og ønsker at implementere.

Et eksempel på nyt fokus i strategien
Måske har virksomheden en effektiv overordnet plan, som hele tiden revideres, så den er nærværende og aktuel, men hvor nye krav eller ønsker trænger sig på. For mange større virksomheder har det i en årrække været vigtigt at finde plads til virksomhedens sociale ansvarlighed i strategien, og tendensen spreder sig også til de mindre og mellemstore virksomheder, der ikke længere bare ønsker at have den mission at alene tjene penge, men som også ønsker at være en vigtig brik i samfundet.

Allerede i 2006 afholdt Økonomi- og Erhvervsministeriet en række kurser i ”Corporate Social Responsibility” over hele landet for små og mellemstore virksomheder, og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen udgav håndbogen ”Overskud med omtanke – Praktisk guide til virksomhedernes samfundsengagement”, og der er løbende fulgt op på dette arbejde. Der er politisk interesse i at hjælpe virksomhederne med at opfylde de krav, der stilles til miljømæssige og sociale forhold fra kunder og samarbejdspartnere primært som følge af øget globalisering. En væsentlig grund til interessen er, at det er i Danmarks interesse, at danske virksomheder udnytter det arbejde, de allerede udfører på det sociale og miljømæssige område, til en konkurrencemæssig fordel på det globale marked.

Mange virksomheder kan have svært ved at få startet på en egentlig CSR-strategi, og her kan FirmaSynergi gå ind og analysere behovet og give forslag til indsatsområder.

Corporate Social Responsibility er ikke at have den største og mest omfangsrige offentligt tilgængelige CSR-rapport på firmaets hjemmeside. Den sociale ansvarlighed skal findes dybt forankret i virksomhedens mission, værdisæt og kultur, for ellers kan det let ende som en dårlig ”investering” for virksomheden, når kunderne opdager, at den offentligt tilgængelige CSR-strategi ligger langt fra virkelighedens verden.

Når det er sagt, så er det også helt i orden at bruge en helhjertet social ansvarlig virksomhedsprofil i sin markedsføring.

Social ansvarlighed ses ikke altid med det samme på bundlinjen. Derimod fører øget ansvarlighed til øget goodwill, som kan have stor betydning i det langsigtede arbejde med samarbejdspartnere, overfor kunderne, og når der skal rekrutteres medarbejdere til virksomheden.