Artikler om Samfundsansvar

Artikler om Samfundsansvar

CSR- pisk eller gulerod, tidsrøver eller vækstfaktor?
ErhvervsKlubFyn inviterede til TEMA-arrangement om CSR hos SEF (Sydfyns Elforsyning) den 4. oktober 2016. Stina Løndahl Henriksen, bestyrelsesmedlem i SEF og ErhvervsKlubFyn samt konsulent og ejer af FirmaSynergi gav et indblik i, hvad strategisk, forretningsdrevet samfundsansvar er, hvornår det fungerer, og hvorfor det nogen gange ikke er så succesfuldt som ønsket.

CFO´s og bæredygtighed
Deloitte viser i deres “2013 CFO Sustainability Survey”, at flere økonomidirektører ser en stærk kobling mellem bæredygtighed og økonomisk præstation, og økonomidirektørerne bliver også i langt højere grad involveret i virksomhedernes beslutninger vedrørende bæredygtighed. Undersøgelsen er foretaget ved interviews af økonomidirektører fra 250 virksomheder fra 15 brancher og 15 lande.

Erhvervsledere bliver nødt til at tage ansvar og forholde sig proaktivt til klimaforandringerne!
Associeret professor Michael E. Toffel fra Technology and Operations Management, HBS og Auden Schendler, vice president of sustainabilityved Aspen Skiing Company mener, at virksomheder og deres ledere, der proklamerer at være “grønne”, men ikke påvirker myndigheder og politikere til at tage problemstillingen seriøst, fuldstændigt har misforstået deres rolle.

Beyond GDP: Social Progress Index vs. Happy Planet Index
Sofus Midtgaard fra Rebuild21, The Leadership Academy / The Leadership Network skriver om tanker bag måling af velfærd. Har Michael Porter f.eks. fundet formlen?

En ny agenda for CSR rapporteringer 
Professor Karthik Rammana fortæller om tre veje til at gøre CSR-rapporteringen mere brugbar for virksomhedens interessenter.

Beyond CSR: Sustainability is core business
Sofus Midtgaard fra Rebuild21, The Leadership Academy / The Leadership Network slår fast i artiklen, at de mest bæredygtige virksomheder også er de mest succesfulde på længere sigt.

Adfærdsmæssig og økonomisk betydning af fokus på bæredygtighed 
Robert G. Eccles, Ioannis Ioannou og George Serafeim har sammenlignet 90 bæredygtige virksomheder med 90 ikke så bæredygtige virksomheder over en 18 årig periode. På lang sigt præsterer de bæredygtige virksomheder langt bedre på de financielle parametre, lige som de generelt udviser en bedre virksomhedsadfærd.

Giver du bare drikkepenge – eller er det bestikkelse?
Professor Magnus Thor Torfason fra Harvard Business School har fundet frem til, at grænsen mellem drikkepenge og bestikkelse kan være hårfin, og lande, hvor drikkepenge er mest udbredt, tenderer en højere grad af korruption.

En pragmatisk tilgang til at skabe en CSR-strategi 
Professor V. Kasturi Rangan fra Harvard Business School  siger bla, at en CSR-strategi skal udfylde to formål: skabe en social positiv påvirkning og der ud over forbedre virksomhedens brand og omdømme og/eller bundlinjeresultatet. Virksomheden skal ikke for enhver pris presse CSR ned i de eksisterende forretningsmodeller – nogle gange er der et match, andre gange er der ikke, men alle virksomheder skal have en klar idé om, hvorfor de arbejder med CSR, og hvad de vil opnå med det.

CSR-arbejde og (negativ) avisomtale
 Jiao Luo, Stephan Meier og Felix Oberholzer-Gee har prøvet at bevise, at fokus på CSR skaber goodwill, som leder til, at medier behandler virksomhederne fordelagtigt, men de fandt faktisk umiddelbart det modsatte. Et eksempel, de nævner, er oliebranchen.

Hvorfor enhver virksomhed skal have en CSR-strategi og noget om, hvordan den skabes 
Lisa A. Chase, Sohel Karim og professor V. Kasturi Rangan fra Harvard Business School konkluderer i deres artikel, at en succesfuld CSR-strategi skaber social og/eller miljømæssig værdi, samtidig som den understøtter virksomhedens målsætninger, reducerer omkostningerne og skaber et bedre forhold til kunder og andre nøgleinteressenter.

Lovpligtig CSR-rapportering giver mening 
George Serafeim fra Harvard Business School og Ioannis Ioannou fra London Business School har sammenlignet 16 lande, der har gjort det lovpligtigt at rapportere om CSR og bæredygtighed med 42 lande, de ikke har. De har fundet frem til, at ledernes ansvarlighed og virkomhedernes troværdighed blev øget i de lande, hvor rapporteringen er lovpligtig.

Vend “Mangfoldighedspolitik” til noget positivt 
De to professorer fra Harvard Business School Lakshmi Ramarajan og David Thomas mener, at politikker på arbejdspladsen, der vedrører mangfoldighed, ofte kan være skabt pga fokus på problemstillinger med diskrimination. De ønsker i stedet at fokusere på det positive ved at få indført diversitet på arbejdspladsen.

CSR´s påvirkning på investeringsanbefalinger
Ioannis Ioannou og HBS professor George Safafeim viser i deres analyse, at virksomheders CSR strategier kan påvirke aktiemarkedets værdifastsættelse.

Integreret rapportering af finansielle og ikke-finansielle præstationer 
Interessenterne forventer det, og fremsynede virksomheder gør det allerede – altså integrerer de finansielle og ikke-finansielle målsætninger og præstationer for at forbedre bæredygtigheden i virksomheden. HBS senior lektor Robert G. Eccles og medforfatter Michael P. Krzus redegør i dette interview for dele af deres bog “One Report: Integrated Reporting for a Sustainable Strategy”.

The Vanguard Corporation
 Harvard professor Rosabeth Moss Kanter argumenterer for i hendes bog “SuperCorp”, at kapitalismen på den måde, vi kender den i dag, er ved en skillevej. Den nye type ledere ved, at det at skabe værdi for virksomheden også er at skabe værdi for samfundet.

Corporate Social Responsibility i nedgangstider 
“Finansiel ustabilitet er ikke en god grund til at nedtrappe virksomhedens CSR-satsninger, tvært imod”, siger professor V. KasturiRangan fra Harvard Business School i dette interview.

Præsentation “Corporate Social Responsibility i medgang og i modgang”
Den21.4.2009 har Socialt Netværk – Fyn, Enterprise Europe Network og Fynsk Erhverv afholdt møde, hvor Zoo´s direktør Henrik Lehmann Andersen fortalte om værdibaseret ledelse, og virksomhedskonsulent Stina Løndahl Henriksen fra FirmaSynergi fortalte om strategisk, forretningsdrevet CSR (Se Stina´s præsentation ved klik på ovenstående link).

Krav til danske virksomheder om stillingtagen til samfundsansvar
Fra 1.1.2009 skal de største, danske virksomheder rapportere om samfundsansvar i deres årsrapport. FirmaSynergi har været med til “CSR-dagen” i København den 21. november 2008 og giver et billede af, hvilke krav der stilles, og hvorfor det kan være en god idé at profilere sig på social ansvarlighed.

 

FirmaSynergi i medierne
Artikler om Samfundsansvar
Artikler om Forretningsudvikling og Virksomhedsanalyse
Artikler om Salg/Marketing
Artikler om Ledelses og Organisationsudvikling