Forretningsudvikling III

Virksomhedsanalyse
Med skærpet konkurrence gælder det om at trække på alle ressourcer for at øge virksomhedens vækstpotentialer.

FirmaSynergi tilbyder diverse analyser. Disse kan evt. udmønte sig i en decideret virksomhedsstrategi, der alt efter den enkelte virksomheds behov kan omfatte følgende emner og/eller forslag til ændringer:

 • Historie (”Storytelling”)
 • Mission/vision/værdisæt
 • Marked
 • Konkurrenter
 • Kunder
 • Leverandører
 • Produktportefølje
 • Produktpositioneringer
 • Personale/organisation
 • Produktionsapparat
 • “Key Performance Indicators” (udvalgte måleparametre)
 • Kommunikationsstrategi internt og/eller eksternt
 • Corporate Social Responsibility
 • Brug af eksterne ressourcer (f.eks. interim management og outsourcing)
 • Diverse analyser, f.eks. SWOT (virksomhedens stærke og svage sider; eksterne muligheder og trusler) og Boston Matrix

En strategi udformet af eller med hjælp fra FirmaSynergi indeholder også forslag til handlingsplan med økonomiske parametre.